SEKCJA WOKALNA


Instruktor: Maciej Szymański


Zajęcia w ciągu tygodnia:

  • poniedziałek  godz. 17.00 - 18.00

  Sekcja wokalna kształci młodych wokalistów, przygotowując ich do występów scenicznych. 
Jej uczestników usłyszeć można podczas wielu imprez okolicznościowych 
i koncertów w Białej Rawskiej i okolicy. Biorą oni również udział w różnych konkursach, odnosząc liczne sukcesy i rozsławiając nasze miasto i gminę. Zajęcia składają się z poszczególnych etapów:


Emisja głosu

Ćwiczenia emisyjne są konieczne do prawidłowego kształcenia głosu - zwiększają możliwości techniczne, pogłębiają barwę oraz wpływają na rozwój skali. W ramach zajęć z emisji uczestnicy mają możliwość poznania metod przezwyciężania swoich indywidualnych problemów technicznych oraz doskonalenia walorów głosu. Sukces emisji jednak zależy od zaangażowania uczestnika i czasu poświęconego na ćwiczenia, gdyż jak w każdej dziedzinie.


Interpretacja

Każdy uczestnik mierzy się ze specjalnie dobieranym repertuarem, który jest starannie opracowywany i przygotowywany do występów. Słowa nabierają znaczenia w połączeniu z naszymi uczuciami. Dlatego tak ważne jest odnalezienie indywidualnego znaczenia tekstu, zanim zostanie zaprezentowany. Nawet najpoprawniej i najczyściej zaśpiewany utwór może zupełnie nic nie znaczyć, jeśli nie ma w nim uczuć wykonawcy.


Zespoły

Swoje umiejętności wokalne uczestnicy sekcji mają możliwość poszerzać także śpiewając w duetach i zespołach, w których przygotowywany jest program na różne uroczystości i koncerty. Główne umiejętności, które są rozwijane podczas tych zajęć to współbrzmienie w wielogłosowych melodiach z innymi wokalistami i instrumentalistami. Doświadczenie i współpraca wielu uczestników z różnym talentem i umiejętnościami przynosi wielkie efekty, które prezentowane są podczas galowych koncertów.


Zapraszamy wszystkich chętnych do śpiewania!


 


Wszelkie prawa zastrzeżone © Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej

Realizacja: Stronakultury.pl

Zaszyfrowany adres tej strony